FÖRNYELSE

Schaktfri
lednings­förnyelse

Schaktfri ledningsförnyelse

Allt fler börjar inse fördelarna med schaktfri ledningsförnyelse, istället för att gräva upp och bygga nytt. Människor, närmiljö och infrastruktur störs inte på samma sätt. Och under rätt omständigheter går det dessutom fem gånger så snabbt. Det innebär mindre påverkan på vår miljö – dessutom till en lägre kostnad. Med schaktfritt blir vi smartare med våra resurser: pengar, miljö och arbetskraft.

Vad innebär det att välja schaktfritt?

Gamla ledningsnät behöver underhållas och renoveras. På Pollex har vi arbetat med att göra gamla rör som nya sedan 1985. I mark jobbar vi med schaktfri ledningsförnyelse inom vatten- och avloppsteknik och förnyar ledningar för dricksvatten, avlopp, fjärrvärme, gas och industri. Vi är stolta över vårt sätt att jobba, för att det bidrar till en mer hållbar framtid och vi tar alla chanser vi får att utbilda om våra metoder. Du ska alltid känna att du är i trygga händer när du vänder dig till oss på Pollex.

Vi erbjuder även totalentreprenad där vi håller i allt från projektering, trafikanordningar och schaktning till provisoriskt vatten, servis-anslutningar, inkoppling och återställning.

Därför ska du välja schaktfritt

  • Marknaden för schaktfri teknik växer stadigt och bidrar till ett mer hållbart samhälle
  • Du kan spara upp till 90 procent i koldioxidutsläpp
  • Schaktfri ledningsförnyelse går betydligt snabbare än vid grävning
  • En schaktfri förnyelse av ledningsnät är oslagbar ur ett ekonomiskt perspektiv

Vi vet att det finns invanda arbetssätt och familjära strukturer som gör att man fortsätter att gräva. Vi förstår det. Därför är vi måna om att ge dig all den tid och support du behöver för att kunna förnya schaktfritt. Nya arbetssätt kan ta tid att bekanta sig med, men vi finns här för att ta dig och ditt nästa projekt in i framtiden.

Ett schysstare val

Om du väljer att förnya ditt ledningsnät med en schaktfri metod kommer du att göra en insats för både människa och miljö. Här är fyra schyssta skäl till varför du ska välja en smartare ledningsförnyelse.

Spara på miljön

För att klara av de globala utmaningar vi står inför måste länder, kommuner och företag ta ansvar och prioritera hållbara lösningar. Schaktfritt är det alternativ som är bäst för miljön när du ska förnya ditt ledningsnät. Koldioxidutsläppen är upp till 90 procent mindre i jämförelse med att gräva ner en ny vattenledning.

Spara på folks tålamod

Schaktfria metoder stör inte infrastrukturen i samhället. Istället för att stänga av vägar och gräva upp parker och stenbeläggning, så dras ledningen under mark inuti det gamla röret. Boende i området, bilister och butiksägare påverkas minimalt och kommer att tacka dig (om de visste vad som pågick under mark) för att du inte grävde upp cykelvägen till skolan.

Spara pengar

Du undviker de kostnader som är förknippade med schaktning eller spontning. Du behöver inte heller betala för återställande av asfalt, stensättningar, gräsmattor och planteringar. Med schaktfria metoder slipper du stora delar av kringkostnader kopplade till mantimmar och material – pengar du kan lägga på att förnya en längre sträcka.

Spara tid

Tid är som bekant pengar. Att det går att spara pengar genom att förnya istället för att lägga nytt förstår nog de flesta, men ofta glömmer man besparingen man gör i tid. Schaktfria metoder har en tidsbesparing på 5:1 beroende på omständigheterna. Om det tar fem veckor att lägga ledningen genom att gräva, så kan man göra samma jobb på en vecka med den mer skonsamma metoden. Det är med andra ord ett enkelt sätt att höja förnyelsetakten och få mer för pengarna.

Schaktfria metoder

På Pollex erbjuder vi en bred variation av metoder. Vi förväntar oss inte att du ska vet exakt vilken metod som passar ditt projekt bäst, det arbetet gör vi tillsammans när vi startar upp. Det kan vara bra att veta att vi alltid lämnar förslag på den metod som passar just dina förutsättningar bäst, inte den metod vi själva kan leverera. Vår unika bredd innebär en trygghet för dig.