PROJEKT

Pollex först i landet
med elektrifierad rörspräckning

För mer information, kontakta:
Karl Almqvist, Pollex AB
Tel: +46 705 98 30 53
Mail: karl.almqvist@pollex.se

Pollex blir först i Sverige med att ha ett projekt inom elektrifierad rörspräckning, vilket också innebär ett stort kliv mot regeringens mål om nettonollutsläpp till 2045. Det är Kretslopp och vatten i Göteborg som är uppdragsgivare för det banbrytande projektet som kommer utföras i Bergsjön under vecka 17.

I vår kommer en efterlängtad milstolpe nås inom ledningsförnyelse. På uppdrag av Kretslopp och vatten i Göteborg ska Pollex utföra en elektrifierad rörspräckning. På plats kommer Pollex ha helt elektrifierad rörspräckningsutrustning, grävmaskin och paddor som används för att jämna till marken. Även samtliga transporter av material och schaktmassor till och från arbetsplatsen kommer att gå på el. Det enda som inte kommer vara eldrivet är transporteringen av rör och spräckutrustning samt asfaltering, detta görs då istället med HVO100. I projektet spräcks en gammal GJJ 150 och cirka 440 meter ny PE 180 dras in.

Med elektrifierad rörspräckning tar nu Pollex ett jättekliv i rätt riktning för att nå regeringens mål om nettonollutsläpp till 2045.

 

Biocirkulära rör

I det här projektet är rören av biocirkulär råvara. De biocirkulära rören har samma egenskaper när det gäller mekanisk hållfasthet som de rör som vanligtvis används. De biocirkulära rören bidrar med markant lägre klimatavtryck och minskad koldioxidmängd. Genom att välja biocirkulära rör tar man tillvara på tillexempel uttjänt frityrolja, skogsavfall och slakteriavfall som annars gått till förbränning. Användningen av biocirkulära rör kommer resultera i att man gör en koldioxidvinst på 8,1 ton koldioxid.

 

Återanvändning av schaktmassor

Projektet kommer även mellanlagra och återanvända jordmassorna från schaktgroparna som behövs för att genomföra spräckningsarbetet. På så vis minskas antalet transporter med lastbil, något som har en stor påverkan på miljön.

 

Vad är rörspräckning?

Rörspräckning är en effektiv och populär schaktfri teknik. Vid rörspräckning, eller bursting som det också kallas, används en teknik där man spräcker eller skär sönder den befintliga ledningen samtidigt som man med hjälp av hydraulik drar in en ny ledning. Metoden gör det alltså möjligt att ersätta en gammal ledning med en ny i samma storlek eller större utan att behöva gräva upp hela ledningen.
Metoden innebär flera fördelar. Genom att undvika att gräva upp hela ledningen sparar man rejält med tid och pengar, samtidigt som omgivningen störs minimalt. Dessutom är schaktfria tekniker som rörspräckning klimatsmarta eftersom utsläpp av koldioxidutsläpp kan minskas med upp till 80 procent.

I korta drag

  • Till rörspräckning används ett hydraulaggregat som driver en hydraulisk dragmaskin. Från dragmaskinen kopplas dragstänger fram till röret som ska spräckas.
  • Stängerna kopplas sedan till spräckhuvudet som sitter längst fram på det nya röret.
  • Därefter dras spräckutrustningen tillbaka genom röret med stor dragkraft.
  • Spräckaren klyver det gamla röret och drar gradvis in det nya röret i håligheten som uppstått. Den nya ledningen är installerad och efter inkoppling och provning färdig att användas.

Vill du närvara på den elektrifierade rörspräckningen?

Projektet kommer utföras på Stjärnbildsgatan 64 i Bergsjön under vecka 17. Om du är intresserad av ett platsbesök går det bra att kontakta Karl Almqvist på karl.almqvist@pollex.se

 

Så här ser det ut när ett gammalt rör spräcks upp med hjälp av den schaktfria tekniken rörspräckning.