RENSNING

Dags att rensa
ledningarna?

Dags att rensa ledningarna?

Du kanske planerar för underhåll av ditt VA-nät, behöver rensa en tryckavloppsledning eller så har dricksvattnet plötsligt blivit brunt. Då har du kommit rätt. Vi rensar ledningar för dricksvatten, avlopp, fjärrvärme, gas och industri. Det har vi gjort sedan 1985, då vi var det första företaget i Sverige som utförde Polly-Pig-rensning.

Ibland blir det smärtsamt uppenbart varför du behöver rensa dina ledningar. Det tar helt enkelt stopp eller också blir vattnet brunt. Men oftast märker du inte problemet alls. Flödeskapaciteten minskar sakta men säkert och hela systemet får jobba hårdare och blir känsligare för störningar. Vi rekommenderar att du har en plan för att hålla dina ledningar rena och i full kapacitet. Om du jobbar med dricksvatten är det förstås ännu viktigare att göra regelbundna kontroller och att förebygga problem. Våra medarbetare kan hjälpa dig att sätta upp en handlingsplan för underhåll av ditt ledningsnät.

Vill du lära dig mer om våra olika rensningstekniker? Läs då vidare om respektive metod och titta på filmerna som visar hur hela processen går till. Där kan du grotta ner dig i mekanik, renspluggar, vattenhastighet, turbulens och den perfekta konsistensen på rengörande is. Ja, precis sånt som vi tycker är spännande alltså!