RENSNING

Polly-Pig-rensning

Metoden som rensar ledningarna på nolltid

Pollex piggade de första ledningarna redan 1979. Vi brukar därför säga att piggning finns i vårt DNA. Polly-Pig-rensning är den mest effektiva metoden för mekanisk rengöring av alla typer av tryckledningar. Att rensa tryckledningar från beläggningar är ofta nödvändigt, men kan vara svårt att göra på ett effektivt och verkningsfullt sätt utan täta schakter. Pollex metod för mekanisk rörrensning är betydligt mer effektiv – med hjälp av piggning kan långa sträckor rensas utan schaktning och alla typer av beläggningar kan bokstavligt talat rivas bort.

Lösningen, som heter Polly-Pig, är en flexibel, cylinderformad rensplugg som upprepade gånger drivs genom ledningen och tar i samma veva med sig beläggningar och smuts. På så sätt rensas upp till flera kilometer långa ledningar snabbt och effektivt från även hårt sittande beläggningar. När det kommer till rensning av tryckledningar är metoden med andra ord svårslagen, både tidsmässigt, logistiskt och ekonomiskt.

Vi hjälper till med rensning av alla typer av ledningar – från dricksvatten- och tryckavloppsledningar, fjärrvärmerör, industri- och produktionsledningar och värmeväxlare till olje- och gasledningar. Rörböjar, ventiler eller T-stycken utgör inga hinder när det kommer till piggning med Polly-Pig. Rensas tryckavloppsledningar innan de blir igensatta hindras också bildandet av giftigt och frätande svavelväte.

Så går piggning av ledningar till

Vi driver renspluggen, Polly-Pig, flera gånger genom ledningen. Den cylinderformade pluggen fyller upp ledningen och pressas mot ledningens väggar. Tack vare sin utformning drar den med sig alla typer av beläggningar. Pluggen drivs fram av vatten, tryckluft eller den befintliga median i ledningen. Det är också möjligt att välja en kombination av vatten och tryckluft beroende på typ av rör. Polly-Pig klarar 90°-böjar, T-stycken och ventiler.

Filmen nedan beskriver hur en Polly-Pig-rensning av en tryckavloppsledning kan gå till.

Piggning i korta drag

 • Renspluggen Polly-Pig rensar effektivt alla typer av tryckledningar.
 • Piggningen rensar ut sediment och slam. Dessutom minskar mottryck och flödet ökar.
 • Inga ledningar borde driftas med för mycket sediment och avlagringar. Regelbunden piggning rekommenderas därför.
 • Metoden rensar bort svavelväte och tar bort risken för frätskador och dålig lukt.
 • Polly-Pig passar för rör i de flesta material och dimensioner – från 10 till 2 500 mm.

Steg för steg

1
En Polly-Pig laddas i starthylsan redo att tryckas in i ledningen
1
En Polly-Pig laddas i starthylsan redo att tryckas in i ledningen

Referenser Polly-Pig-rensning

Här nedan ser du ett urval av olika kunder som vi utfört projekt inom Polly-Pig-rensning för de senaste två åren. Sedan januari 2019 har vi utfört pig-projekt åt 170 olika kunder i 474 olika projekt. Det innebär att vi varit från de allra sydligaste delarna i Sverige till de allra nordligaste och hjälpt kunder med piggning av tryckledningar.

Urval av kunder inom Polly-Pig-rensning

 • Stockholm Vatten och Avfall AB (SVOA)
 • Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA)
 • Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad
 • Laholmsbuktens VA AB (LBVA)
 • Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB (ESEM)
 • Jönköpings kommun
 • Kristianstad kommun
 • Dala Vatten & Avfall AB
 • Västervik Miljö & Energi AB

Ramavtal inom Polly-Pig-rensning

 •  Sinfra
 • Falköpings kommun
 • Kristianstad kommun
 • Jönköpings kommun
 • Sörmland Vatten och Avfall AB

 

Avropa med Sinfra

Kommuner eller kommunala bolag kan enkelt göra avrop på våra tjänster via Sinfras ramavtal. Enda kravet är ett medlemskap i Sinfra. På Sinfras hemsida kan du läsa om hur du blir medlem och får tillgång till deras ramavtal.

Ramavtalet är uppdelat i två delar, Ledningsunderhåll samt Ledningsförnyelse. Inom dessa områden har vi ett flertal tjänster som du som kund kan nyttja för att få hjälp med helheten i dina VA-projekt. Här nedan listar vi de tjänster som vi kan hjälpa dig med inom respektive del.

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor eller vill göra avrop. Här hittar du enkelt rätt kontaktperson hos oss.

Sinfras ramavtal

Aktiva ramavtal

Arvika Teknik AB, Arvika
Sörmland Vatten och Avfall AB, Katrineholm
Sinfra
Arboga Vatten och Avlopp AB, Arboga
Falköpings kommun, Falköping
Västervik Miljö & Energi AB, Västervik
Falköpings kommun, Falköping
Västervik Miljö & Energi AB, Västervik
MittSverige Vatten AB, Sundsvall
MittSverige Vatten AB, Sundsvall
Sinfra
Kristianstad kommun, Kristianstad
Kristianstad kommun, Kristianstad

FAQ

Klarar ni böjar?

Klarar ni dimensionsförändringar?

Hur många piggar behöver användas?

Hur stor förbättring ser man normalt på en tryckavloppsledning efter piggning?

Vill du veta mer?

Vi är experter på att välja det som är mest kostnadseffektivt och skonsamt för dina ledningar. Det enda du egentligen behöver göra är att ge oss information och ritningar över dina ledningar, så planerar och offererar vi den bästa lösningen.

Vi finns alltid här för dig!

Karl Andersson

Kundansvarig

Karl Almqvist

Försäljnings- och marknadschef