UTREDNING

Utredning och provtryckning av
VA-ledningar

Vi hjälper dig att hålla koll på ledningsnätet

Misstänker du att du har vatten i spillvattennätet som inte ska vara där? Eller behöver du få dina nylagda ledningar godkända? Vi rensar, provar och utreder dina ledningar för dricksvatten och avlopp.

Inom området utredning erbjuder vi två olika tjänster:

  • Utredning av tillskottsvatten – för dig som vill underhålla eller utreda ditt spill- och dagvattennät.
  • Provtryckning, rengöring och vattenprover – för dig som vill få dina nya ledningar färdiga för drift.

Läs om nyheten hur vi tagit utredning av tillskottsvatten till nästa nivå.

Se till att du inte har ovidkommande vatten i spillvattennätet. Inläckage och felkopplade stuprör och dagvattenbrunnar kan leda till översvämning. Du riskerar också att rena stora mängder redan rent vatten i onödan varje gång det regnar. Det är pengar som du kan lägga på att förnya dina ledningsnät istället.

Vi jobbar mycket med dricksvatten och har stor respekt för att det är ett känsligt livsmedel och ett ekosystem som vi behöver värna om. Hög vattenkvalitet och rena ledningar hänger såklart ihop. Med vår egen metod, Pollexmetoden, har vi hittat både det snabbaste och säkraste sättet att få nylagda ledningar provtryckta, rengjorda och godkända.

Att få ledningarna godkända är ofta ett av de sista momenten i en entreprenad. Vi har förståelse för att det är viktigt att inget går fel i detta steg. Vi utreder och provar dagligen nylagda VA-ledningar och får dem godkända. Våra medarbetare hjälper dig genom hela processen och de är utbildade i vattenprovtagning och hygien för VA-arbeten. Dina VA-ledningar är i trygga och rena händer med oss!